Centrum Archiwistyki Społecznej

Zakres działalności

Do zakresu działalności Centrum Archiwistyki Społecznej należy wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zabezpieczenia i upowszechniania zbiorów tekstowych, ikonograficznych, filmowych, fonograficznych i innych, dokumentujących pamięć historyczną i dziedzictwo narodowe, rozwijanie sieci współpracy podmiotów podejmujących powyższą działalność i wzmacnianie zaangażowania obywateli w działania na rzecz dokumentowania historii, w tym:

 • prowadzenie działaności informacyjnej i popularyzatorskiej w kraju i za granicą; 
 • budowanie sytemu informacji m.in. tworzenie baz danych, portali internetowych oraz rozwijanie narzędzi informatycznych; 
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym szkoleń, warsztatów i kursów; 
 • rozpoznawanie potrzeb i udzielanie wsparcia merytorycznego inicjatywom społecznym na rzecz zabezpieczania i upowszechniania zbiorów; 
 • podejmowanie i wspieranie badań oraz rozwijanie metodyki w zakresie zabezpieczania i upowszechniania zbiorów; 
 • prowadzenie działań które mają na celu trwały zapis pamięci historycznej;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji, w tym książek, czasopism i publikacji multimedialnych;
 • działalność wystawiennicza;
 • organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów oraz konkursów i innych wydarzeń, a także uczestnctwo w nich;
 • prowadzenie programów stypendialnych; 
 • prowadzenie własnych oraz powierzonych programów; mających na celu finansowanie oraz dofinansowanie inicjatyw społecznych na rzecz zabezpieczenia i upowszechniania zbiorów;
 • współpraca z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami archiwalnymi i kulturalnymi, edukacyjnymi, naukowymi, mediami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, a także z innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury w kraju i za granicą

Metadane

Data publikacji : 09.06.2020
Data modyfikacji : 22.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Archiwistyki Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Adriana Dąbrowa

Opcje strony

do góry